Siia leheküljele on koondatud kasulikud lingid, mida ise kasutame:

Palga- ja maksude kalkulaator https://www.kalkulaator.ee
Raamatupidamisportaal
www.erk.ee
Eesti maksuamet emta.ee
Pensionikeskus https://www.pensionikeskus.ee
Töötukassa https://www.tootukassa.ee
Riigiteataja https://www.riigiteataja.ee
Merit raamatupidamise tarkvara
www.merit.ee
Haigekassa
www.haigekassa.ee
Sotsiaalkindlustusametwww.sotsiaalkindlustusamet.ee
Tööinspektsioon
www.ti.ee
Äriregisterwww.rik.ee
Krediidiinfowww.creditinfo.ee
Euroopa keskpanga valuutakursidwww.ecb.europa.eu/